O AECT Río Miño participou esta mañá na posta en común das accións do proxecto de cooperación europea Living Heritage for Sustainable Development (LIVHES), no marco do 5º encontro de socios desta iniciativa co-financiada polo programa Interreg - Sudoe, que se celebra dende o pasado...

A equipa técnica do AECT Rio Minho presentou o proxecto europeo LIVHES (acrónimo en inglés de Patrimonio Vivo para o Desenvolvemento Sustentábel) a unha escolma de representantes públicos e privados das diferentes administracións, asociacións e investigadoras que traballan no patrimonio cultural inmaterial no rio Miño...