VIVE _ RIO _ MINHO

PROXECTO

Promoción e dinamización do Anel Verde (rede de sendas verdes do Rio Minho)
0784_VIVE_RIO_MINHO_1_P

Este proxecto traballará na promoción e dinamización da rede de sendas verdes do Rio Minho a través de actividades transfronteirizas para a preservación, cualificación e posta en valor medioambiental, e ten como obxectivo capitalizar o proxecto VISIT_RIO_MINHO, rematado en xuño de 2021.

O resultado de capitalizar é a implementación e estruturación do Anel Verde (rede de Sendas Verdes Transfronteirizas), que se realizará a través de actividades transfronteirizas para a preservación, cualificación e valorización ambiental dos recursos endóxenos asociados á promoción e comunicación do Rio Minho como destino ecoturístico.

OBXECTIVOS

  • Impulsar e promocionar o Anel Verde (rede de Sendas Verdes Transfronteirizas), mediante a realización de actividades respectuosas co medio ambiente, relacionadas co turismo de natureza e co ecoturismo.
  • Aumentar a presencia da área transfronteiriza do Rio Minho como destino ecoturístico a escala peninsular e internacional.
  • Desenvolver actuacións no territorio que permitan a conexión entre as distintas sendas pertencentes á rede de Sendas Verdes do Rio Minho que aínda carezan de dita conexión, así como mellorar a sinalización dos existentes.
  • Potenciar a rede transfronteiriza de Sendas Verdes coa realización de novas intervencións no territorio, e concretamente en pequenas áreas urbanas nas que aínda non se actuou.
  • Pór en valor os recursos endóxenos do Rio Minho e contribuír ao coñecemento do seu patrimonio natural mediante a interpretación e a educación ambiental, obxectivos que se concretarán na realización dun congreso científico medio ambiental.

ORZAMENTO

233.144,68 €

PROGRAMACIÓN

01/10/2022 a 31/08/2023

FINANCIAMENTO

75% cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER a través do Programa Interreg V-A España Portugal (POCTEP) 2014-2020

BENEFICIARIO

Cim-logo_1

OUTROS BENEFICIARIOS

logo-aect-rio-minho
logo-deputacion

ACTUALIDADE