logo_oecd_dgregio

OECD_DGREGIO

PROXECTO

Building More Resilient Cross-border Regions: Multi-level Governance and Co-developed Strategic Regional Development
OECD_DGREGIO

Como parte do proxecto ”Building More Resilient Cross-border Regions: Multi-level Governance and Co-developed Strategic Regional Development “, a Dirección Xeral de Política Rexional e Urbana (DG Regio) da Comisión Europea e a Organización para a Cooperación e Desenvolvemento Económico (OCDE), seleccionaron ao AECT Río Minho como unha das cinco rexións piloto de Europa para participar no proxecto “Construír rexións transfronteirizas máis resilientes”. Trátase dunha iniciativa que durará 15 meses e que pretende reforzar a gobernanza nos espazos transfronteirizos, co obxectivo de mellorar a calidade de vida das poboacións.

OBXECTIVOS

Este proxecto baséase en axudar ás rexións transfronteirizas piloto a mellorar a gobernanza multinivel transfronteiriza mediante un desenvolvemento conxunto de iniciativas de cooperación transfronteiriza. En particular, o proxecto pretende analizar a creación e implantación conxunta de políticas públicas (por exemplo, política fiscal transfronteiriza) e servizos (énfase en sanidade, transporte, educación) en zonas fronteirizas funcionais.

PROGRAMACIÓN

15 meses

FINANCIAMENTO

Comisión Europea & DG Regio

ACCIÓNS

ACTUALIDADE