LIVHES

PROXECTO

Living Heritage for Sustainable Development
SOE4/P5/F1112

O proxecto LIVHES, “Living Heritage for Sustainable Development”, responde a unha necesidade europea e a un desafío territorial compartido por rexións con baixa densidade de poboación no sur de Europa: atopar e implementar novas formas de mellorar o seu importante Patrimonio Cultural Inmaterial (IPC), promovido e recoñecido pola UNESCO como unha ferramenta para o desenvolvemento económico sustentable e a cohesión territorial.

OBXECTIVOS

  • Identificar e estudar as mellores prácticas ao redor da valorización do PCI como motor de desenvolvemento local e cohesión territorial.
  • Desenvolver unha metodoloxía común de valoración do PCI e unha estratexia adaptada a cada rexión participante, que integre as mellores prácticas e dea resposta aos problemas detectados.
  • Experimentar coa metodoloxía proposta a través de 8 “experiencias piloto” que combinan o desenvolvemento sostible co fortalecemento do PCI.
  • Difundir o modelo SUDOE mediante a creación dunha rede e un plan de traballo.

ORZAMENTO

1.110.000€

PROGRAMACIÓN

1/11/2020 a 30/4/2023

FINANCIAMENTO

75% cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER a través do Programa Interreg V- B SUDOE.

OUTROS BENEFICIARIOS DO PROXECTO

WEB DO PROXECTO

VÍDEO

REDES SOCIAIS

ACTUALIDADE