O obxectivo da reunión foi avanzar na execución dos cinco proxectos piloto dos concellos socios   Esta mañá reuníronse en Valença 15 técnicos do Grupo de Traballo Técnico do proxecto REDE_GOV_MINHO, co-financiado polo Programa Interreg 2021-2027. Nesta segunda reunión de traballo avanzouse na calendarización dos cinco proxectos piloto...

Esta reunión supón o primeiro paso na implementación deste proxecto co-financiado polo Programa Interreg 2021-2027   Vinte técnicos da alianza do REDE_GOV_MINHO participaron esta mañá na reunión de constitución do Grupo de Traballo Técnico deste proxecto europeo de gobernanza co-financiado polo Programa Interreg 2021-2027. Nesta reunión foi presentado...