O AECT Rio Minho fai balance do ano 2022

O Agrupamento Europeo de Cooperación Territorial do Rio Minho fai un balance positivo das actividades impulsadas ao longo deste ano. Desde aquí queremos sinalar algunhas das máis destacadas:

 

  • A capacitación e creación de Axendas Urbanas Transfronteirizas

 

 

  • A posta en marcha dun espazo piloto con exemplos de preservación do Patrimonio Cultural Inmaterial do rio Miño transfronteirizo.
  • O recoñecemento da pesca nas pesqueiras do Rio Minho no Inventário Nacional portugués do PCI.

 

En 2023 seguiremos traballando para mellorar os servizos do noso territorio transfronteirizo.