O grupo de traballo da AECT revisa os proxectos postos en marcha