Observatorio das Dinámicas Transfronteirizas

O Observatorio da Dinámica Transfronteiriza do Río Minho busca dar resposta ao reto lanzado pola AECT do Río Minho de valorizar dous recursos económicos, paisaxísticos e patrimoniais (material e inmateriais) do territorio transfronteirizo do Río Minho.

A través dun repositorio de estatísticas, informes, estudos e opinións sobre a dinámica de evolución de dous recursos endóxenos no territorio transfronteirizo do Río Minho, en colaboración con institucións ou outras entidades públicas ou privadas de interese non territorial relevante, co fin de crear datos e relevantes para a elaboración de propostas de creación de emprego, mobilidade verde, fixación de poboación, entre outras.