Axendas Urbanas Transfronteirizas

As Axendas Urbanas son un documento estratéxico de adhesión voluntaria que agrupa a todos os axentes privados e públicos que interveñen nunha comarca e outros interesados, co fin de promover o desenvolvemento sostible, xusto e equitativo dunha comarca.

A implantación das Axendas Urbanas no territorio transfronteirizo do Río Minho, baseadas nos obxectivos definidos polas Axendas Urbanas das Nacións Unidas, a Unión Europea e España, permitirá que a Transfronteiriza do Río Minho sexa máis inclusiva, resiliente e sostible.

Información adicional: